הישרדות העם היהודי

נכתב על ידי rephael
Saturday the 22nd. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם