הישרדות העם היהודי

נכתב על ידי rephael
Monday the 26th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם