שמיני עצרת פרשת בראשית

נכתב על ידי רונן שמואל הלוי

מה המשותף בין שמיני עצרת ופרשת בראשית

שמיני עצרת זהו חג גדול שיא של רוחניות תמיד מדברים גם על פרשת וזאת הברכה וגם על פרשת בראשית.

שתי פרשות עם המון מסרים .

וזאת הברכה משה רבנו מברך את עם ישראל העם המון מסרים נסתרים להמשך .

 

Tuesday the 24th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם