סליחות

נכתב על ידי רונן שמואל הלוי

הרבה לא מבינים את הצורך בסליחות 
הרבה חושבים שסליחות זה בעצם רצף של סליחות מהקב"ה 
מה שחשוב להבין  :
סליחות זה בעצם יותר בשבילנו מאשר לקב"ה .- המשפט הראשון בסליחות "בן אדם מה לך נרדם" מבחינתי זה יותר מסליחות זה בעצם קריאה לכל אחד להצטרף, לעזוב לרגע את החלום החומרי ולהתעורר ולעשות סוף סוף משהו בשבילך ולא בשביל החומריות של העולם הזה.
 

אבינו מלכנו


בסליחות מזכירים לכל האורך את המושג "אבינו " לדעתי יש עניין מאוד גדול מצד הקב"ה להבהיר לכולם שהקב"ה הוא בעצם הרבה יותר ממלך עבורנו , הוא בעצם אבא שלנו שמתנהג איתנו לאורך כל הדרך בחסד וברחמים כאב המרחם על בנים ."בנים אתם לה' אלוהיכם"

העניין המיוחד כאן זה בעצם להבהיר לכולם שהקב"ה מקבל אותנו ואת החרטות על המעשים הרעים בדיוק כמו אבא שמקבל את ילדיו לאחר שחזרו אליו עם חרטה.


מה מיוחד בסליחות:
1. התקופה שאומרים את הסליחות זוהי בעצם תקופה של התעוררות , בדיוק לפני ראש השנה , כולם במצב של חופש גדול עם הילדים תקופה של רוחניות , פחות לחץ של עבודה הרגשה מיוחדת , עוד מעט חגים אוירה של עכשיו זה הזמן לדאוג לעצמי ופחות לעבודה .
2. הכתוב בסליחות קבוע לכולם , כולם כבר מכירים את המנגינה , מאוד נעים .
3. בסליחות כולם משתתפים כך שנוצרת אחווה בין כולם.
4. תוכן הסליחות פשוט , מובן ומיוחד , מכיל ברכות ובקשות עבור כל עם ישראל, לאחר אמירת הסליחות כולנו מרגישים שהתקדמנו עוד צעד בקרבה אל אבינו שבשמים.
 

Tuesday the 24th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם