פרשת-חוקת

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

ב.ס.ד                         פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

פרשת חקת כניסת שבת 7.28 מוצ"ש 8.34 ר.תם 9.19 מפטירים השמים כסאי בישעיהו סו"

אמר איוב מי ייתן טהור מטמא? הכוונה תרח טמא יצא מימנו אברהם אבינו, חזקיה המלך יצא מאחז. מרדכי היהודי משמעי, ישראל עם ישראל יצא מעובדי כוכבים, שהוא תרח אביו של אברהם אבינו , מימנו יצאו כל בני ישראל, אברהם יצחק ויעקב ע"ה,

 וכן העולם הבא יוצא מהעולם הזה כאן לפי מעשינו ומצוותינו ,ישנם דברים לא מובנים ביום יום שלנו וישנם מצוות שאין פירושם נרשם או מובן לנו כלל כגון פרה אדומה שכל העוסקים בא טמאים ובגדיהם טמאים ,וגוף הפרה באם תערובות ,עץ, ארז, ואזוב, האפר מטהר את כולם ,,,

פלא גדול וזה חוקה חקקתי וגזרה גזרתי ואין אתה יכול לעבור על גזרתי ,,,

העולם שלנו מלא דברים לא מובנים, ואנו מנסים לפתור את התעלומות וקשה לנו להבין ,במיוחד בדור חלש זה שגדולי ישראל מדברים דיבורים שאין השכל שלנו יכול להבין, ויש גם שמגדילים לחלוק ולתן סברה שכנגד ויש מהם גם חולקים וגם מבזים אוי להם מיום הדין ומיום התוכחה  כי כל מי שמדבר על תלמיד חכם " אין למכתו רפואה "  הכוונה שכל הרפואות בעולם לא יעזרו לו גם תשובה לא תעזור לו באם לא מחל לו אותו חכם ודאי למבין ,,,,

אמר שלמה המלך החכם באדם יותר חכם ממשה ואהרון ואדם הראשון וכל חכמי ישראל כי כתוב מפורש " ויתן אלו=קים חכמה לשלמה ,,כחול ?מה הכוונה כחול הים שאין לו סוף ותכלית ,,כך הייתה חכמתו ,,ועוד נאמר כל זה נסיתי בחכמה אמרתי והיא רחוקה מימני ,,,שלמה לא הבין מצוות פרה אדומה ,עד שאדם מבין את רבו לוקח לו להבין כ40 שנה ואז יוכל להבין את רבו ואת כוונת רבו ,,,

אנו יתמי דיתמי קטני קטנים בקושי זוכרים מסכת אחת או משנה אחת נוכל להבין את דברי רבותינו הקדושים והגדולים ,,,ודאי שלא כי   כל סברה שנסבור תיפול והיא כקליפת השום לפני גדולי ישראל ,,

כתוב בקהלת מי כהחכם יודע פשר הדבר זה הקב"ה כתוב השם בחכמה יסד ארץ ומי יודע פשר הדבר זה הקב"ה שפירש את התורה למשה לולה הפירוש לא היה מבין דבר וחצי דבר משה רבינו ,

ועוד כתוב בקהלת פרק ח" פסוק א" ועוז פניו ישונה " הכוונה שהקב"ה משתנה אך ורק לישראל שהוא יושב על כסא דין ועובר לצידת הרחמים , מה שאין כן אצל הגויים שאנו רואים היום בחוש ובעין את אשר הקב"ה מביא להם צרות צרורות הורגים אחד את השני ואינם חושבים על ישראל והקב"ה מעסיק אותם במתים במלחמות ישתבח שמו ,,,ויושב איתם על כסא דין ודן אותם לפי מעשיהם הרעים ,וגוזר עליהם גזרות קשות ,,וכך הם עוזבים אותנו על זה נאמר עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב ,,,,

כתוב והוציא אותה מחוץ מחנה את הפרה הכוונה גם לחכם לפעמים שהוא יוצא מחוץ למחנה יוצא מהכולל מישיבה מהתורה מהקדושה לעסוק בענייני חול, בזה שהוא יוצא לקרב רחוקים להשם יתברך

ידוע שכל הקרבנות כולם הם בתוך הבית המקדש או במשכן אבל מעשה הפרה הוא מחוץ למשכן או לבית המקדש ,וזה כביכול ביטולה של תורה שלעיתים חכמי ישראל יוצאים   לזיכוי הרבים עוזבים את הספר את התלמידים ויוצאים לחוץ לזכות את הרבים בני ישראל ,,,

והחידוש הגדול שע"י הביטול של התורה שהוא חוץ לבית המדרש כך גם החכמים שיוצאים לחוץ להציל נשמות ישראל הטועים אזי הם גורמים לטהר את הכל כפי שעשה אפר פרה האדומה שהוא מטהר את הטמאים ,,,וכך גם זוכים מזכי הרבים להיות כאפר הפרה האדומה שהיא מטהרת את הכל ונעשית מחוץ לבית המקדש או למשכן כך גם החכמים יוצאים בכדי להציל נשמות ישראל ומהעלה היא עצומה וגדולה ,,,כמובן שצריך ייעוץ לפני לצאת והדרכה מגדולי ישראל ,,,,,

העלון להצלחת בני ישראל לגאולה במהרה בימינו אידי חי לביא

תפילין בהמה מעור גסא רצועות שחורות קלפים ללא מחיקות חלוקה בשם השם ועוד תיוגים בדק חיה ב1400 ₪ בטל 03-5011199 או 0525554173

 

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם