בחוקתי(ויקרא כו:ג-כז:לד)

נכתב על ידי רונן שמואל הלוי

"הֶעָשִׁיר לֹא יַרְבֶּה וְהַדַּל לֹא יַמְעִיט"

מה גורם לאדם להיות חשוב? מה נותן לו ערך עצמי? האם מדובר בכמות הכסף שיש בידו? האם מדובר במראה החיצוני או בכשרונות הרבים שיש לו?

התורה טוענת, שערכו האישי של כל אדם, נובע מהעובדה הפשוטה, שהוא נוצר בידי הקב"ה. בפרשת השבוע שלנו, כאשר אדם רוצה לתרום את חלקו לבניין המשכן – על ידי מתן כסף טהור לכוהנים – נאמר לכל אדם מבני ישראל, השייך לקבוצת גיל מסוימת, לתרום כמות זהה של כסף. משמעות הדבר היא, שכל אדם הוא בעל ערך זהה בעיניו של הקב"ה. אנו למדים מכך, עד כמה חשוב להתייחס לכל אדם באשר הוא בכבוד, ללא קשר למידת החשיבות המעמדית שלו.

Tuesday the 16th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם