פרשת וייקץ

נכתב על ידי רונן שמואל הלוי
בפרשת השבוע אנחנו נתקלים בחלום פרעה
Tuesday the 16th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם