גימטריה

נכתב על ידי רונן שמואל הלוי
אמת = 1+40+400=441  --> 4+4+1=9
שקר = 300+100+200=600 --->6+0+0 =6  
מדוע מתחילה התורה באות ב?

א+ב=ג = 1+2+3=6  שקר
ד+ה+ו = 4+5+6=15 -- 1+5=6 שקר

ב+ג+ד = 2+3+4 = 9  אמת
ה+ן+ז  = 5+6+7 =18 - 1+8=9 אמת

התורה היא אמת ולכן מתחילה באות ב

דבש מצאת אכול דיקה פן תשבענו והקאטו
Tuesday the 24th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם