בית המקדש בפתח

נכתב על ידי רונן שמואל הלוי
Tuesday the 21st. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם