מגילת אסתר

נכתב על ידי רונן שמואל הלוי

מגילת אסתר 

זהו סיפור הסטורי שלפי הפשט שלו נראה כמו מקרה ,מזל,עוד סיפור בו יהודים מצליחים להינצל מהרוע של שונאינו.

את המגילה כולם מכירים איך אסתר מתחתנת עם המלך אחשוורוש וכך מונעת הרג של עם יהודי.

כשמעמיקים ולומדים קצת מדרשים , מבינים כי הסיפור הוא בעל התערבות אלוקית ברורה וכי אין סיכוי שאין התערבות עליונה .

1. המלך מחליף את המלכה שבזכותה הוא מלך.

2. ותילקח אסתר - אסתר נלקחת אל בית המלכות . 

3. מרדכי לא משתחווה ומשנה המלך לא עושה לו כלום.

4. בדיוק כשהמן הרשע מחליט לתלות את מרדכי ,אחשוורוש לא נרדם וקורא בספר הזכרונות על הצלתו של מרדכי.

5. המן נופל על המיטה 

המן אומר לאחשורוש "ישנו עם מפוזר ומפורד ומצוות המלך אינם עושים" מתכוון לעם ישראל

עם ישראל מפוזר בגלות , ללא אחדות (מפורד) ומצוות המלך אינם עושים (לא מקיימים מצוות הקב"ה)

 המן האגגי צאצא של אגג מלך עמלק עליו חס שאול במלחמה בעמלק,

פיקח מאוד עדיין רוצה לנקום בעם ישראל ויודע שכאשר עם ישראל ללא השגחת הקב"ה אפשר להזיק להם.

חודש אדר- מיתתו של משה רבינו הוא מסיק שזה תקופה של מזל רע ליהודים וכו כן אינם עושים מצוות המלך(הקב"ה )

מבחינת המן זו הזדמנות למחוק את עם ישראל.

עושה עסקת קש עם המלך אחשוורוש להשמיד את עם ישראל.

הגזרה נגזרה בשמיים המן זה רק הסורר המבצע .

המגילה מעבירה מסר מדהים של איך מעוררים גאולה .

1. איש יהודי - מרדכי נשאר יהודי,לא מתבולל למרות שהשם שלו נגזר מהשם מורדוך(אל בבלי)

2. מרדכי יושב בשער המלך- לפי הפשט ישב בשער המלך לפי הדרש שופט בעל מעמד,

         לדעתי :התשובה הכוונה היא שמרדכי שומר את עצמו מלהתבולל , יצר הרע מנסה לדובב את מרדכי להתבולל כדי שלא יהיה ליהודים יכולת להיגאל אבל מרדכי יושב בשער המלך(הקב"ה)

3. מרדכי לא כורע ולא משתחווה- המן הרשע הולך עם פסל של עבודה זרה תלוי על צווארו כדי שכל יהודי שמשתחווה לו יצא שהוא משתחווה לפסל , אפילו התפילת העמידה מרדכי לא כורע ולא משתחווה פן יקרה שהמן יעמוד מאחרי ארון הקודש ואז יצא שהוא משתחווה לעבודה זרה.

Wednesday the 21st. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם