פרשת השבוע מקץ

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

יוסף הוא  משיח יוסף רבי חזקיה אמר צפונות מופיע  בדעת ? הוא  מניח רוחותשל  הבריות ," צפונות  צ" צופה .פ"א פודה ,נון" נביא תיו תומך

 

ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם? פרעה חולם שבע פרות  רעות ושבע טובות הטובות  זה פרנסה בשפע והרעות הם תאוות  הממון שלוקים בו רבים כל מי שיש לו ממון יותר  חסר לו יותר ממון, והוא   מרגיש חסרון יותר בממון ,ועוד מרבה נכסים מרבה דאגות ,כי אדם שיש לו ממון  ורכוש דלא ניידי רב הוא שוכח וכל  מה שחננו  השם  יתברך, נעלם כלא היה, והוא  מתנהג כעני מרוד וחסר כל .אבל פרעה  הרשע הבין שצריך  לתן צדקה לשמר את הממון שנאמר ויפקד פקידים על  הארץ ,,,הם כביכול גבאי צדקה שהם בודקים למי חסר ולמי יש לתן צדקה ,פרעה נתן לכל עיר ועיר את  הממון  והצדקה המגיעים להם ,כי  הבין עניי עירך   קודמין  לעניי עיר אחרת ,כך גם   אנו  כל אחד כפי יכולתו עליו לתן צדקה ,
Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם