פרשת השבוע בראשית

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא
"בראשית ברא אלוקים"
סופי תיבות אמת חותמו של מלך אמת כשרקדנו בשמחת תורה הוכחנו לשם יתברך כי אנו אוהבים אותו באמת וידוע שכל יהודי יש לו חלק בתורת ישראל אפילו אצל הרחוקים ביותר ,

על כן כתוב בסוף התורה הקדושה שלנו לעיני כל ישראל אפילו אצל הרחוקים ביותר ,
על כן צריך ללמד זכות על כל אחד ואחד מישראל במקומות הטובים שלו ובמעשיו הטובים ,

בראשית ברא אלוקים
ידוע שבשביל ישראל נברא כל העולם שנאמר
ישראל נקראו ראשית תבואתו והתורה נקראת ראשית דרכו וכו"
בשביל ישראל נבראו שמיים וארץ וכולם שיירים ופשוטים לעומת ישראל .
התורה וישראל נקראים ראשית והתיקון של כל אדם הוא לדעת מי הראשית ומה העיקר בעולמו שלו,
חלילה לאדם לחשוב שהעיקר זה שאר דברים ואז הופך את הראש לזנב ואז חייו אינם חיים ויש לו תלונות רבות על מי שאמר והיה העולם, אבל אם אדם משים עצמו ומבין ושואל ויודע מי ראשית ,
אזי הוא חיי כאן בגן עדן מעין עולם הבא אחד חלקי שישים מגן עדן כאן בעולם הזה ,
מי שיודע למי נברא כל העולם ,ומי ראשית שהם ישראל .

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם