מטות מסעי

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

 

                                     פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

 

פרשת השבוע  מטות מסעי כניסת שבת 7.28 מוצ"ש8.33 ר.תם 9.17 מפטיר שמעו דבר בירמיהו

 

אומר הקב"ה למשה, אמר  נקם נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר תאסף אל עמיך מיתת משה רבינו תלויה בנקמת מדין אך הרעה הנאמן לא מחכה שניה ומיד מודיע לבני ישראל החלצו מאתכם אנשים לצבא אנשים צדיקים בלבד ,,,

אמר משה לקב"ה ריבונו של עולם אילו היו בניך עובדי אלילים או ערלים או כופרים במצוות לא היו שונאים אותנו ולא היו רודפים אותנו אלה בשביל התורה הקדושה שנתתה לנו שונאים אותנו בגלל שאנו שומרי מצוותיך ופיקודיך שונאים אותנו אי לכך אתה הקב"ה תנקום את נקמת מדין כי בגלל התורה והמצוות שונאים אותנו ,,

כתוב בתורה הקדושה אלף למטה אלף למטה על כל 1000 חיילים צריך 1000 לומדים בישיבות הקדושות שעוסקים בתפילה ותורה ומצוות זו הלכה למעשה ברורה כשמש,

ועוד ששמעו בני ישראל כי המלחמה תלויה במיתת משה רבינו לא רצו ללכת לנצח את המלחמה כי אהבו את משה וידעו כי הוא מושיען בכל העולמות ,,למשה לא הייתה ברירה והפיל גורל והצדיקים נבחרו לצאת ללחמה על מדין ,  היום בעוונותינו הרבים ישנם כמה מנהיגים ? שהם לא למדו ולא הגיעו לפרשה זו או לחילופין כופרים בתורה והם רוצים להנהיג את החכמים כי יש להם כח ושליטה על המוסדות ,,וחבל שזה לא יעלה להם כלל והם ייצאו מופסדים והשם יתברך יהפוך את הרע שלהם לטוב לנו בעזרת השם יתברך,

הלכה מי שנרדף חייב לברוח למקום מסתור או להיסתגר בארבע אמותיו מעשה שבאו כתבים רעים מין המלכות הלכו חכמי ישראל לרבי אליעזר בן פרטא ואמרו לו רבי הגיעו כתבים רעים מין המלכות כי אנו יהודים שומרי תורה ומצוות רוצים להרע לנו בחינם על זה שנתנה לנו תורה אמר להם ברמז רבי אלעזר בן פרטא ,ולי אתם שואלים לכו ושאלו את יעקב ואת דוד ואת משה רבינו שנאמר ויברח יעקב וכן במשה ויברח משה מפרעה ,ונאמר ויברח דוד משאול ,,כל הגדולים והצדיקים האלו ברחו להם עד יעבר זעם                  גם עשו לכם כך ,אבל שיצאו בני ישראל ממצרים למדבר ואמרו נעשה ונשמע ארבעים שנה הקב"ה שמר על ישראל והפיל את כל האומות והציל את בני ישראל מכל וכל נחשים עקרבים ועוד על כן כל המסעות הנ"ל כתובות בספר התורה להזכיר לנו את הניסים שעושה לנו הקב"ה כל יום וכל רגע ,,ועוד ימשיך לעשות ,,

עוד כתוב ויכתוב משה את כל מוצאיהם למסעיהם על פי השם ?למה כל הנסיעות של בני ישראל היו בקדושה גדולה באופן כזה שהיו מתקנים את כל האמונה בחכמים בדרך על ידי שהיו  שואלים את משה ואת חכמי ישראל הזקנים הנשיאים כל הנסיעות היו לעשות ויעודים עם האנשים הרחוקים מהשם ולהסביר להם כי בתורה והמצוות הם עיקר החיים של כל יהודי ולעסוק עימהם בדברי תורה שלום ולהרבות אהבת חינם ,,ואזי כולם יכירו את האמת התורה וישובו אל השם בדעת ובידיעה ברורה על זה כתוב "והם תכו לרגליך ישא מדברותיך " השם נתן כוח לתלמידי חכמים שילכו מחיל אל חיל מעיר לעיר לכתת רגליהם ולהגיד את דבר השם ולקרב את הרחוקים

כל המסעות שהיו במדבר בגלל קילקול האמונה בגלל ההתרחקות מהשם יתברך על כן עשה הקב"ה את כל המסעות הנ"ל כי היה יכול להכניסם ביום אחד לארץ ישראל ורצה הקב"ה שייכנסו לארץ ישראל בקדושה בדעת שמאמינים בשם יודעים את תורתו ואת מצוותיו כי כאן בארץ הקדש חייבים להתנהג בקדושה רבה לפני ארמון המלך שהוא מלך מלכי המלכים כי במדבר טעו ועשו את העגל הזה וירדו מדרגת האמונה על כן עשה הקב"ה את המסעות בכדי להגביר את האמונה שמה שעושים גם היום חכמי ישראל הקדושים כולם רוצים להגביר את האמונה על הכפירה ,,כי כאן בארץ הקודש אבדו את הצפון והולכים בני ישראל אחרי בלק אחרי העגל אחרי מנהיגים לא יראי השם כופרים בקב"ה בתורה בפרהסיה ועוד מדברים על חכמי ישראל ועל גדולי הדור והם רוצים לקבוע מתי ואיל ללמוד תורה ,,הקב"ה יעבירם מהר ככל האפשר שהם הרשעים מביאים דינים לעלום כמדין בדיוק אילו הם נמדינים עם שמות יהודים בר מנן ,,המאמינים בשם יזכו לגאולה פרטית וכן יראו  גם את הגאולה הכללית ובניין בית המקדש אמן .

הלכה

חושן משפט סימן ד, ס.ק.א"יכול אדם לעשות דין לעצמו אם רואה שלו ביד אחר שגזלו,יכול לקחתו מידו ואם האחר עמד כנגדו יכול להכותו עד שיניחנו,אפ" דבר שאין בו הפסד אם ימתין עד שיעמידנו בדיןוהוא שיכול לברר ששלו הוא נוטל בדין מכל מקום אין לו רשות למשכנו ,,

העלון לרפואת כל חולי עמו ישראל בכללם מורינו פוסק כל הפוסקים חכם עובדיה יוסף בן גורג"יה

להצלחת כל בני ישראל וע.נ כל מתי ישראל אמן שבת שלום ומבורך אידי חי לביא 03-5011199

 

 

 

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם