פרשת השבוע | ישראלי מודרני

פרשת וייקץ

נכתב על ידי רונן שמואל הלוי
בפרשת השבוע אנחנו נתקלים בחלום פרעה
Tuesday the 2nd. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם